مسعود پارسافر. از مجموعه گلها. تركيب مواد. (100*150 سانتي متر). 1383

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گلها. تركيب مواد.( 100*150 سانتي متر). 1383

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گلها. تركيب مواد. (100*150 سانتي متر) . 1383

مسعود پارسافر. از مجموعه ي گلها. تركيب مواد.( 100*150 سانتي متر). 1383

مسعود پارسافر. از مجموعه ي ايران. عنوان اثر: مجنون. تركيب مواد.( 60*80 سانتي متر). 1385.

 

 

 

                                            مسعود پارسافر. از مجموعه ي ايران. عنوان اثر: عدالت. تركيب مواد. (100*150سانتي متر) 1385.

 

مسعود پارسافر. از مجموعه ايران. عنوان اثر: عبرت.  تركيب مواد. (100*150ساتتي متر). 1385.

مسعود پارسافر       / متولد 1/12/1356 لرستان/ اليگودرز                                    

- كارشناس ارشد نقاشي/ تهران/ دانشگاه تربيت مدرس/ دانشكده هنر و معماري

- كارشناس نقاشي/ تهران/ دانشگاه تهران/ دانشكده هنرهاي زيبا

- كارداني هنرهاي تجسمي/  اصفهان/ دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنر

سوابق اجرايي و تدريس

- عضو انجمن علمي پژوهشي هنرهاي تجسمي ايران

- عضو هياَت انتخاب و داوران اولين جشنواره ملي داستان و تصوير گري كتاب كودك، اليگودرز1390

-  عضو هياَت داوران بسياري از مسابقات هنرهاي تجسمي استان و شهرستان

- رئيس انجمن تجسمي اليگودرز 1383 تا 1390

- سرگروه هنر آموزش و پرورش اليگودرز

- تدريس در دانشكده ها ، مدارس و كانونهاي هنري و...

- طراحي و اجراي چندين نقاشي ديواري: عضو گروه صخره در طراحي و اجراي: ( نقاشي ديواري عروج/ تهران/  ميدان گلها، اتوبان شهيد گمنام / تكنيك موزاييك 1383-1384/ حدود 1600متر مربع) ( طراحي و اجراي نقاشي ديواري اتوبان حق شناس/ تكنيك اكرليك/ حدود 5000متر مربع/ 1390) (طراحي و اجراي نقاشي ديواري بسم ا.../ تكنيك موزاييك/ 4متر مربع/1391) ( طراحي و اجراي نقاشي ديواري موزه مردم شناسي / اليگودرز/ تكنيك رنگ و روغن/ 1388) ( طراحي و ساخت ماكت ميدان بزرگ تمدن/ بختياري/ 1385) ( ارائه طرح هاي متنوع جهت اجرا روي ديوار ها و مكانهاي مختلف تهران از جمله: بزرگراه شيخ فضل ا... نوري/ ...)

- حضور در چندين نمايشگاه نقاشي و جشنواره هنرهاي تجسميِ ملي و بين المللي

- حضور در چندين وركشاب نقاشي ملي و بين المللي

- برپايي چندين نمايشگاه انفرادي نقاشي و شركت در نمايشگاه هاي متعدد گروهي نقاشي

- طراحي و عكاسي كتاب راهنماي گردشگري شهرستان اليگودرز/ 1387

 

- طراحي چندين پوستر جشنواه هاي فرهنگي استاني، منطقه اي و ملي: ( طراحي پوستر نخستين كنگره سراسري شعر عاشورا / حنجره هاي سرخ/ اليگودرز/ بهمن 1387) (طراحي پوستر/ بنر/ پنجمين كنگره سراسري شعر عاشورا/ دي 1389) ( طراحي بنر كنگره سراسري پيامبر اعظم ص / اليگودرز/ اسفند 1385) (طراحي پوستر نخستين جشنواره سراسري داستان و تصوير گري كتاب كودك/ اليگودرز/ارديبهشت 1390)  (طراحي پوستر و بنر جشنواره موسيقي منطقه اي غرب  كشور/ اليگودرز/ تيرماه 1386) ( طراحي پوستر دومين جشنواره منطقه اي نمايشهاي كوتاه طنز/ اليگودز/ آذر 1390) ( طراحي پوستر نماينده انجمن تحقيق در عمليات ايران/ 1390) ...

دريافت لوح و جوائز

- نفر اول /بخش نقاشي /جشنواره سراسري فرهنگي هنري مهر 9/ 1387

 - تقدير شده در/ بخش نقاشي/ سومين جشنواره مليِ تجربي هنر جوان/ موزه هنر هاي معاصر تهران

- لوح تقدير از نخستين جشنواره سراسري داستان و تصوير گري كتاب كودك/ هيات داوران/1390

- لوح تقدير و تنديس از پنجمين كنگره سراسري شعر عاشورا / پوستر و نمايشگاه نقاشي/1389

- لوح تقدير و تنديس از نخستين كنگره سراسري شعر عاشورا/ پوستر و نمايشگاه نقاشي/1387

- نفر اول/ بخش نقاشي/ اولين جشنواره منطقه اي هنرهاي تجسمي "اُسوه " / خرم آباد 1390

- نفر اول/ بخش نقاشي/ جشنواره تجسمي هنرآموزان هنرستانها/ لرستان 1387

- نفر اول/ بخش نقاشي/ جشنواره و نمايشگاه  تجسمي فرهنگيان/ لرستان1389

- نفر برگزيده نقاشي جشنواره هنرهاي تجسمي اذان تا اذان/ استان لرستان/ حوزه هنري/ رمضان 1387

- نفر برگزيده نقاشي نخستين جشنواره استاني هنرهاي تجسمي استان لرستان/ كوهدشت 1385

- نفر برگزيده و لوح افتخار در جشنواره هنرهاي تجسمي استان لرستان/ خرم آباد 1386

- نفر برگزيده نقاشي جشنواره هنر هاي تجسمي نقطه عطف/ استان لرستان/ ازنا/ خرداد1388

- نفر برگزيده نقاشي اولين جشنواره هنرهاي تجسمي آفتاب نجابت/ استان لرستان/ ازنا/ تير 1389

- نفر برگزيده نقاشي جشنواره فرهنگي هنري مهر 8 / استان لرستان 1387

- نفر برگزيده نقاشي جشنواره فرهنگي هنري مهر 7- 8- 9- 10 / اليگودرز/ 85 تا 90

- لوح تقدير از جشنواره منطقه اي هنر هاي تجسمي پرواز/ حوزه هنري/ خرم آباد 1389

- لوح تقدير از نخستين جشنواره استاني هنرهاي تجسمي ربنا/ الشتر/ رمضان 1388

- چندين لوح تقدير از مدير كل آموزش و پرورش استان لرستان/ و مديريت آموزش و پرورش شهرستان اليگودرز

- چندين لوح تقدير از مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان لرستان / و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان

- حضور در چهارمين جشنواره بين المللي نقاشي جهان اسلام

- حضور در نمايشگاه منتخبين نقاشان نوگراي استان ها/ تهران، موسسه صبا/ مهر ماه 1387

- حضور در نمايشگاه نقاشان نوگراي استان لرستان/ تهران، موسسه صبا/ 1387

- حضور در دومين وركشاب جهاني مقاومت/كارگاه طراحي/ تهران موزه هنر هاي معاصر فلسطين 1390

- حضور در سومين وركشاب جهاني مقاومت/كارگاه طراحي/ تهران موزه هنر هاي معاصر فلسطين1391

- حضور در دومين جشنواره مليِ تجربي هنرهاي تجسمي هنر جوان/ خانه هنرهاي ايراني/ تهران/ آذر ودي 1382

- حضور در سومين جشنواره مليِ تجربي هنر هاي تجسمي هنر جوان/ موزه هنر هاي معاصرتهران/بهمن 1385

- حضور در نخستين جشنواره بين المللي هنرهاي تجسمي فجر/ وركشاب خياباني/ پارك لاله/ موزه هنر هاي معاصر تهران

- حضور در  وركشاب نقاشي سوم خرداد/ دانشجويان هنر / دانشگاه تربيت مدرس 1390

- حضور در  وركشاپ نقاشي سوم خرداد/ دانشجويان هنر/ دانشگاه تربيت مدرس1391

نمايشگاه ها

- نمايشگاه انفرادي نقاشي / نگارخانه جوان/ فرهنگسراي جوان/تهران/ شهريور 1384

- نمايشگاه انفرادي نقاشي/ نگارخانه دانشكده هنرهاي زيبا/ دانشگاه تهران/ خرداد 1383

- نمايشگاه انفرادي نقاشي/ نگارخانه سيمرغ/اليگودرز/ شهريور 1386

- نمايشگاه گروهي نقاشي/ آفرينش2/ انجمن علمي پژوهشي هنرهاي تجسمي ايران/ نگارخانه كمال الدين بهزاد/تهران/ 1390

- نمايشگاه گروهي نقاشي دانشجويان دانشكده هنرهاي زيبا/ نگارخانه تهران/ دانشگاه تهران1383

- نمايشگاه گروهي نقاشي / دبيران هنر استان لرستان/ نگارخانه ارشاد/ خرم آباد/ ارديبهشت 1389

- نمايشگاه گروهي طراحي/ نگارخانه خيال شرقي/مازندران/ بهشهر / 1389

- نمايشگاه گروهي طراحي فيگوراتيو/ همراه با شاگردان/ نگارخانه سيمرغ/ اليگودرز/ 1388

- نمايشگاه گروهي نقاشي دانشجويان دانشگاه فرهنگيان شهيد باهنر/ اصفهان/ 1376

- نمايشگاه گروهي نقاشي هنرمندان برجسته اليگودرز/ افتتاحيه نگارخانه سيمرغ/ 1385

- نمايشگاه گروهي نقاشي بزگداشت پيشكسوتان هنرهاي تجسمي اليگودرز/ ارديبهشت 1386

ايميل:m1parsafar@yahoo.com                         

 

 

 

X